Previous Litter

2016 Autumn

SIRE:TICA RW SGC Azureblue Wish of Miagola

DAM:Azureblue Merletto a Tulle of Miagola

Kittens

Miagola こども (Female)